• Est
 •  | 
 • Eng
 • Metoodika rakendamine

  Nukulood
  •      On väga oluline, et räägitakse nii rõõmsatest, kui ka kurbadest sündmustest seoses nukkudega;
  •      esimesel kohtumisel tutvustatakse nukku ja võrreldakse lastega sarnasusi ja erinevusi – aitab lastel samastuda;
  •      teisel kohtumisel räägib nukk ühe loo, mida lapsed analüüsivad ja millele lapsed leiavad lahenduse;
  •      oluline on käsitleda nukkudega neid teemasid, mis antud grupis on esinenud;
  •      kõik nukulood dokumenteeritakse, koos laste arvamustega nukuraamatusse. 
   
  Nukulood aitavad lastel aktsepteerida neid, kes on ülejäänutest erinevad ja  hinnata neid paljusid asju ja omadusi mis neil on ühised.
  Lastele tutvustatakse nukke läbi õpetaja, kelle süles nukk istub ja räägib õpetaja igapäevase häälega. Nukk ja õpetaja suhtlevad omavahel sosistades. Õpetaja edastab lastele kogu jutu, mida nukk on neile rääkima tulnud.  Mõnikord on jutud positiivsest kogemusest nagu parki minek, sissemagamine, vanavanemate külastamine või osalemine pidustustel. Teinekord keskenduvad jutud negatiivsetele situatsioonidele, nagu mängust tõrjumine, narrimine või füüsiline haigettegemine. Õpetaja ja lapsed vestlevad sellest, mis on nukuga juhtunud, kuidas ta ennast tunneb ja kui see on võimalik saavad lapsed välja pakkuda, kuidas nad saavad nukku aidata tema probleemidega. Sellises protsessis saavad lastest otsustajad ja probleemi lahendajad,  see on roll mis aitab lastel leida probleemidele põhjendusi, peegeldada oma arvamust ja aitab tõsta lastes enesehinnangut ja usalduslikkust. Läbi nukkudega samastumise areneb lastel võime näha juttudes kirjeldatud ülekohut ja motiveerib lapsi välja pakkuma lahendusi nuku jutustatud probleemidele.
   „Persona Dolls“ nukud ja nukulood kasvatavad lastes enesekindlust, enesehinnagut, identiteedi kujunemist ja motivatsiooni õppida. Nukud pakuvad väärtuslikku tööriista , et edendada suhtlemisoskust ja eneseväljendust, ning samuti kasvatavad personaalset sotsiaalset ja emotsionaalset arengut.
   
  viimati muudetud:28.10.2014