• Est
 •  | 
 • Eng
 • Tutvustus

  Tallinna Suitsupääsupesa Lasteaed on 1,5 -7 aastaste laste hoidu ja eakohast alushariduse omandamist võimaldav õppeasutus.

  Õppe- ja kasvatustöö korraldus on eestikeelne.
  Lasteaed on avatud 7.00-19.00

   Lasteasutuse õppekava lähtub Koolieelse lasteasutuse riiklikus õppekavas kehtestatud nõuetest, mis on kinnitatud Vabariigi Valitsuse  29. mai  2008.a määrusega nr 87.

  Tallinna Suitsupääsupesa Lasteaed on kesklinna lasteaed, mis asub Tallinn-Väikese jaama lähedal, aadressiga Suitsu põik 4. Lasteaiahoonet ümbritseb suur haljastatud õueala, mängu - ja spordiväljakute, staadioni ning seiklusrajaga. Lasteaias on avatud 6 rühma. Alates 2014 aastast on, Tallinna pilootprojekti raames,avatud Mängu- ja arendusrühm 1-3 aastastele lastele, kes ootavad kohta Tallinna Suitsupääsupesa Lasteaeda.

  Meie lasteaia arenduse põhisuunad ja valdkonnad on kirjeldatud järgmiseks kolmeks aastaks  koostatud  arengukavas.
  Arengukava täitmist jälgitakse läbi süsteemselt läbiviidava sisehindamise.  Lehekülge haldab:
  Triin Laanemaa, direktor
  triin.laanemaa@rahvuslind.edu.ee, 6561855

  http://atlanticbaltic.ee/
  viimati muudetud:12.03.2024