• Est
 •  | 
 • Eng
 • Persona Dolls metoodika

  Persona Dolls metoodika pärineb Ameerika Ühendriikidest. Metoodikat hakati kasutama 1950-ndatel aastatel, kui oli olemas väga vähe materjale lastele etnilise mitmekesisuse tutvustamiseks.  Algselt valmistati nukud papist, hiljem asendusid need eriliste nukkudega. Igal nukul on oma profiil, tema isiksus ja lood, mis põhinevad laste kogemustel.  

  Nukud ja nukulood arendavad lastes empaatiavõimet. Lapsi julgustatakse reageerima ja enda eest seisma, kui nad näevad pealt ebaõiglust või eelarvamuslikku suhtumist. 

  Läbi nukutegevuste tegeletakse järgmiste teemadega:
  •      väärtuste õpetamine;
  •      sotsiaalsete oskuste harjutamine;
  •      SALLIVUS.

  Metoodika on ainulaadne, kuna nukkusid saab kujundada ja teemasid planeerida
  vastavalt iga grupi ja lasteaia vajadusele.

  Tallinna Suitsupääsupesa Lasteaeda jõudis „Persona Dolls“ metoodika 2011 aastal läbi Comenius projekti „I see you“. Alates 2014 aastast kasutavad metoodikat regulaarselt lasteaia 5 aiarühma.

  Õpetajad Marilyn Palla ja Nele Jürs on läbinud metoodika koolituse Inglismaal 2012 aastal.
  2014 aastal külastasid direktor Triin Andreas, Tallinna Haridusameti Hariduskorralduse osakonna juhtivspetsialist Marika Kallas ning õpetajad Marilyn Palla ja Pille Kull „Persona Dolls“ metoodikakeskust Londonis.
   
  Tallinna Suitsupääsupesa Lasteaias toimub järjepidev Persona Dolls metoodika edasiarendamine. Alates 2015 aasta sügisest on loodud lasteaia juures tegutsev koolituskeskus. Koostöös Erasmus+ projekti "Iga laps on eriline" partneritega levitatakse metoodikat ka partnerriikides.

  facebook: Persona Dolls Eesti
  link:https://www.facebook.com/personadollseesti/?fref=ts
  koduleht: http://personadolls.eu/koolituskeskusest/
  viimati muudetud:06.10.2016