• Est
 •  | 
 • Eng
 • Metoodikakeskuse tegevus

  Koolitused:
  1.      6.11.2012 osalesid õpetajad Marilyn Palla ja Nele Jürs Inglismaal, Stanley Education Centreś  „Persona Dolls“ metoodika koolituse. Läbitud koolituse järgselt omavad õpetajad sertifikaati, mis lubab lasteaial metoodika kasutamist õpetada ka Eestis.
   
  2.      Õpetaja Marilyn Palla on viinud läbi sisekoolituse kõikidele Suitsupääsupesa Lasteaia õpetajatele.
  Metoodika arendustegevus:
   
  3.      5.10 – 8.10.2014 külastasid direktor Triin Andreas, Tallinna Haridusameti Hariduskorralduse osakonna juhtivspetsialist Marika Kallas ning õpetajad Marilyn Palla ja Pille Kull Persona Dolls Training keskust ja „Persona Dolls“ metoodikat rakendavat lasteaeda „Balham Nursery School and Children´s Centre´t“ .
  Külastuse käigus toimusid järgmised tegevused:
  ·         Tutvumine Inglismaa pikaajalise kogemusega „Persona Dolls“ metoodika rakendamisel -  Persona Dolls metoodikakeskuse koordinaator ja koolitaja Babette Brown ja Persona Dolls koolitaja Vicky Hutchin.
  ·         metoodika edasiarendamiseks ja laiendamiseks Inglismaal koostatud õppematerjalide hankimine Eesti keelde tõlkimiseks;
  ·         metoodikat rakendava lasteaia külastus, lastega läbiviidava tegevuse vaatlus - õppealajuhataja Liz Spendlove.


  Metoodiline kirjandus
  1.      „Persona Dolls nukuraamat“, koostatud koostöös Comenius projekti partneritega Türgist, Inglismaalt, Hipaaniast ja Itaaliast.
   
  2.      „Persona Dolls – our experience“, sisaldab inglisekeelset kokkuvõtet metoodika tegevustest Tallinna Suitsupääsupesa Lasteaias.
   
   
  3.      „Equality in action – a way forward with Persona Dolls“, Persona Doll Traing keskuse uuringud ja selle tulemused  metoodika kohta.
   
  4.      „Celebrating Diversity – Inclusion in practice“, käsiraamat ja DVD erinevuste õpetamise kohta
   
   
  5.      „Persona Dolls in action“, käsiraamat ja DVD metoodika tutvustuse ja metoodika tegevustega.
   
  6.      „Storytelling to make a difference“, käsiraamat ja DVD metoodika tegevuste, hea kogemuse jagamise ja uuringute tulemustega.
   
  Kõik metoodilised materjalid on Tallinna Suitsupääsupesa Lasteaias kohapeal tutvumiseks.
  viimati muudetud:26.05.2015