• Est
 •  | 
 • Eng
 • Õppetöö korraldus

  Õppe- ja kasvatustegevuse korraldamisel arvestatakse rühma päevakava, mis määrab vastavalt laste eale päevarütmi, kus vahelduvad igapäevatoimingud, laste mäng, vabategevused ja õpetajate kavandatud õppe- ja kasvatustegevused.
  • Õppe- ja kasvatustegevuse korraldamisel toimub tegevuste kavandamine 01. septembrist kuni 31. maini.
  • Õppe- ja kasvatustegevuse planeerimine toimub nädala kaupa. 
  • Õppe- ja kasvatustegevusi viiakse läbi üksteisega lõimitult mängulise õppe kaudu.
  Nädala planeerimisel kavandatakse õpetajate poolt põhitegevusi, mille kaudu omandavad lapsed uusi teadmisi ning lõimitud tegevusi, mille kaudu korratakse eelnevalt õpitut. Teema valikul on õpetajatel vabadus valida loov lähenemisviis nädala planeerimiseks pädevusi arvestades. Tegevuste kordade arv nädalas on pedagoogilise nõukogu otsusega kinnitatud, õpetajatel on vabadus otsustada milliste tegevuste kaudu nädala jooksul eesmärke saavutatakse.

  Suvisel perioodil, 01. juuni- 31. august, ei toimu lasteaias tegevuste kavandamist. Toimub eelnevate teadmiste kordamine õuetegevustes.

  Nädalaplaan

  Õppetöö kavandamine on laste süsteemse ja järjepideva arendamise aluseks ning see toimub nädalaplaani alusel, mis on koostatud lasteaia õpetaja poolt õppekavast lähtuvalt.
  Õppe- ja kasvatustegevusi viiakse läbi teemaõppe kaudu, rühmaõpetajal on vabadus valida temaatikat, mille kaudu tegevusi kavandada ja teadmisi omandada. Õpisisu on jagatud tegevuste kaupa.
  Lasteaias käsitletakse  ainetevahelisi seoseid tegevuste lõiminguna. Lõiminguna mõistetakse kavandamisel seoseid teema ja nädala lõikes ning seoseid ühe päeva tegevuste lõikes.  Lehekülge haldab:
  Merle Ausing, õppealajuhataja
  merle.ausing@rahvuslind.edu.ee; 6561855
   

   
  viimati muudetud:25.09.2017