• Est
 •  | 
 • Eng
 • Vormid ja blanketid

  Avaldused

  Lapse  lasteaiajärjekorda registreerimise avalduse leiad siit. Avalduse võib saata e-postiga lasteaia üldmeilile rahvuslind@rahvuslind.edu.ee  või tuua direktori vastuvõtuaegadel paberkandjal. 
  Lapse lasteaiast väljaarvamiseks esitab vanem lasteaia direktorile avalduse. Avaldus esitatakse hiljemalt kaks nädalat enne lapse lahkumist ja selles märgitakse lapse lasteasutusest lahkumise aeg.
  Lapse lasteaiast lahkumisel on vanem kohustatud tasuma vanema poolt kaetava osa kuni lapse lasteasutusest väljaarvamise kuupäevani.
  Toidusoodustuse saamiseks esitatakse direktorile avaldus 10. septembriks ja 10. jaanuariks. Avaldusele lisatakse pere sissetulekut tõendavad dokumendid. Toidusoodustuse määramise otsustab lasteaia hoolekogu.
  Osalustasu soodustuse saamiseks täidetava vormi ja lisainfo leiad siit.  Lehekülge haldab:
  Triin Andreas, direktor,
  triin.andreas@rahvuslind.edu.ee, 6561855


  Uuendatud 22.05.2013   viimati muudetud:15.09.2013