• Est
 •  | 
 • Eng
 • Riiklik järelevalve

  Riiklik järelevalve on osa hariduse kvaliteedi tagamise süsteemist, mida viiakse läbi koolieelsetes lasteasutustes sõltumata nende omandivormist.
  Riikliku järelevalve käigus kontrollitakse haridusasutuse tegevust kompleksselt või üksikküsimustes.
  Tallinna haridusasutuste üle teostab riiklikku järelevalvet Harju Maavalitsus (riikliku järelevalve dokumendid).

  Riikliku järelevalvet reguleerivad õigusaktid:

  Kooli ja koolieelse lasteasutuse nõustamise tingimused ja kord sisehindamise küsimustes

  Tuleohtusalast järelevalvet teostab asutues  Päästeameti Põhja päästekeskus  (dokumendiregister).
  Tuleohutusjärelevalve õigusaktid on avaldatud Päästeameti kodulehel ja Riigi Teatajas.

  Tervisekaitse nõuete täitmist asutuses kontrollib Terviseameti Põhja Talitus. Valdkonda reguleerivad õigusaktid on leitavad Terviseameti koduleheküljelt

  Lehekülge haldab:

  Triin Andreas, direktor
  triin.andreas@rahvuslind.edu.ee

   

  viimati muudetud:25.09.2013