• Est
 •  | 
 • Eng
 • Uudised

  Tallinn lihtsustas õdede-vendade panekut samasse lasteaeda
  Tallinnas muutus lasteaiakoha taotlemise kord nii, et pere saab senisest lihtsamalt panna õed-vennad samasse lasteaeda – muudeti nii Tallinna Haridusameti iseteeninduskeskkonda kui ka koha taotlemise korda.
   
  Ühe pere lapsed samasse lasteaeda
  Tallinna Linnavalitsuse 12. aprilli 2017 otsusega muudeti laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise korda nii, et eelisjärjekorras pakutakse lasteaias kohta lapsele, kelle õde või vend juba on sama lasteaia nimekirjas. Selleks täiendati kehtivat korda (§ 7 lg 1) lausega „Lasteasutuses lapse vanusele sobivas rühmas vaba koha olemasolul võetakse esimesena vastu laps, kellega samas elukohas elav sama pere teine laps käib samas lasteasutuses“.
  Määruse muudatus võimaldab eelisjärjekorras anda koha pere teisele lapsele siis, kui
  1. lasteaias on vastavas vanuserühmas vaba koht ning
  2. lapsevanem on esitanud direktorile avalduse koha saamiseks samas lasteaias, kus käib sama pere teine laps.
  Eraldi järjekorda õdedele-vendadele ei moodustata, järjekord on ühtne ja moodustub taotluste esitamise järgi.
  Koha pakkumisel sama pere lapsele on teiste järjekorras olevate laste vanematele Tallinna Haridusameti iseteeninduskeskkonnas lasteaia logist näha selgitus „Lasteaias käib sama pere laps“.
   
  Lasteaiajärjekorra saab koha vastuvõtmisel säilitada 
  Iseteeninduskeskkonnas on nüüd võimalik säilitada lasteaiajärjekorras lapse andmed, kui ta on koha ootel lasteaias, kus käib tema õde või vend. See tähendab, et vanem võib vastu võtta koha pakkumise mõnes teises lasteaias nii, et lapse andmeid soovitud lasteaiajärjekorrast ei kustutata.
  Lasteaiajärjekorra säilitamise tingimuseks on:
  1. sama pere laps käib juba valitud lasteaias,
  2. lasteaia nimekirjas oleval ja koha ootele lisatud lapsel ning vähemalt ühel vanemal on sama rahvastikuregistrijärgne aadress Tallinna linnas, mida järjekorda lisamisel ka kontrollitakse.
  Vanem või hooldaja näeb iseteeninduskeskkonnas tema hooldusõiguse all olevate laste andmeid. Andmete juurde tekib perekonna märk, millele vajutades avaneb tekst „Soovin lapse andmed säilitada lasteasutuse vastuvõtu taotlejate nimekirjas“, mis asendab avaldust. Perekonna märk tekib ainult selle lasteaia juurde, kus käib sama pere teine laps ning on täidetud eelnimetatud tingimused.
  Vajutades nupule „Kinnita“ säilitatakse lapse andmed koha taotlejate nimekirjas ka siis, kui koht võetakse vastu mõnes teises lasteasutuses. Juhul, kui peres on rohkem koha ootel olevaid lapsi, kuvatakse perekonna märki kõigi laste järjekorra infos.
   
  Iseteeninduskeskkond asub aadressil https://info.haridus.ee/Lasteaiakoht
   
  Lisateave
  Katrin Proomet
  Üldosakonna vanemspetsialist
  Tallinna Haridusamet
  Tel 6404672
  katrin.proomet@tallinnlv.ee
   
  >> Tagasi
  viimati muudetud:18.12.2018