• Est
 •  | 
 • Eng
 • Nädala õppetegevuste jaotus

  SÕIMERÜHMA ÕPPETEGEVUSED 
  (2-3 aastased lapsed)


  Sõimerühma laste päev sisaldab erinevaid õpetaja poolt planeeritud mängulisi tegevusi, mis on tasakaalus vabategevusega (mänguga rühmatoas ja õues). Tegevused kavandatakse lasteaia õppekavast lähtudes, nädalateema alusel, tegevusliikide omavahelisel lõimimisel. Sõimeealise lapse planeeritava õppetegevuse kestvus on keskmiselt 15- 20 minutit, muusikategevus kuni 30 minutit.
  Tegevuste jaotus antud nädalas, on lapsevanematele nähtavad e- lasteaia Eliis keskkonnas
  Õppetegevused algavad kell 9.30.


  TEGEVUSTE VALDKONNAD
  KEEL JA KÕNE (vaatlemine/uurimine; kuulamine/kõnelemine)
  MATEMAATIKA (vaatlemine/uurimine; võrdlemine/arvutamine; konstrueerimine)
  KUNST (joonistamine; maalimine; voolimine)
  MUUSIKA
  LIIKUMINE
  viimati muudetud:19.08.2022