• Est
 •  | 
 • Eng
 • Nädala õppetegevuste jaotus

  LEPATRIINUDE RÜHMA ÕPPETEGEVUSED 2017/2018 õ.a.
  (6-7 aastased lapsed)
   
  Lasteaiapäev sisaldab erinevaid õpetajate poolt planeeritud mängulisi õppetegevusi, mis on tasakaalus vabategevusega (mänguga rühmatoas ja õues). Tegevused kavandatakse lasteaia õppekavast lähtudes, nädalateema alusel tegevusliikide omavahelisel lõimimisel. 6-7 aastase lapse planeeritava  õppetegevuse kestvus on keskmiselt 30-40 minutit.

  Tegevuste jaotus antud nädalas on lapsevanemale nähtav e-lasteaia nädalaplaanis.

  Õppetegevuste algus kell 9.30
  Muusikategevused: teisipäeval 12.30 ja neljapäeval kell 10.30
   
  TEGEVUSLIIKIDE KÄSITLUS LÕIMITUD ÕPPETEGEVUSTES KORDI  NÄDALAS
  KEEL JA KÕNE (vaatlemine/uurimine; kuulamine/kõnelemine;  
                               lugemine/kirjutamine)
  6
  MATEMAATIKA (vaatlemine/uurimine; võrdlemine/arvutamine) 2
  KUNST (joonistamine; maalimine; voolimine; meisterdamine) 3
  MUUSIKA 2
  LIIKUMINE 2
  viimati muudetud:25.08.2017