• Est
 •  | 
 • Eng
 • Metoodilised vahendid

  Sõber Karu (suur karu)
  • Sümboliseerib kõigile: turvalisust, hellust, sõprust ja hoolimist. 
  • Sõber Karu on kõikide laste ühine sõber ja lohutaja.
  • Tal on keskne roll lastekoosolekutel õpetaja karuna.
  • Sõber Karu eriline lilla värv sümboliseerib sallivust. Sõber Karu näeb välja eriline, kuna ta ei ole tavaline mänguasi ja et ta eristuks tavalisest  mängukarust.
  Sõber Karu on ka rändav karu– karu külastab laste kodusid, eesmärgiga üksteist paremini tundma õppida. Mida paremini lapsed üksteist tunnevad, seda lähedasemad nad on.  Sõber Karu käib külas kõikide laste kodudes. Peale kodukülastust räägib laps,  mida karu tema kodus nägi ja mida toredat nad koos tegid. Teised lapsed  saavad esitada küsimusi, mis  on hea võimalus omavaheliseks suhtlemiseks laste vahel, kes igapäevaselt võib-olla koos ei mängi. Vestlus ja arutelud loovad soodsa keskkonna uute sõprussuhete tekkimiseks. Sõber Karu koduskäimise tutvustust ilmestavad vanemate saadetud pildid.
   
  Väikesed Karud
  • Väike karu on lapsele kaitsja, lohutaja ja hea sõber. 
  • Igal lapsel on oma isiklik karu, tema eriline sõber.
  • Väike Karu ei ole tavaline mänguasi, ta osaleb lastekoosolekutel olles lapse süles.
  • Väike Karu on lapsele lastekoosolekutel julguse ja hääletoru eest, kui räägitakse väga tõsistest ja tähtsatest asjadest.
  • Väike Karu annab täiskasvanule märku, et lapsel on mure.
  • Koos lapsevanematega riietatakse iga lapse karu tema eriliseks sõbraks.

  Vestluskaardid

  Metoodilise vahendina on karukoosolekul kasutusel vestluskaardid, mis toetavad erinevate teemade käsitlemist. Kaardi tagaküljel on abistav materjal õpetajale.

  • Igal kaardil on kiusamissituatsiooniga pilt;
  • iga kaart on seotud kindla väärtuse õpetamisega;
  • lapsed kirjeldavad pilti, arutlevad pildil toimuva üle ja analüüsivad (kes kuidas käitub, kes mida tunneb, kas kellegi suhtes käitutakse ebaõiglaselt ning pakuvad välja lahendusi).
  viimati muudetud:23.09.2014