• Est
 •  | 
 • Eng
 • Metoodika rakendamine

  Karukoosolek
  Karukoosolekud on reeglina planeeritud tegevused, kus lapsed istuvad ringis võimalikult lähestikku. Koosolekul on kindel teema ja eesmärk. Koosolekul lahatakse mõnd päevakajalist probleemi või vesteldakse ennetavalt vestluskaartide materjalidele tuginedes. Probleemsituatsiooni korral saab võtta lapsed kokku ja teha äkk-koosoleku teema lahendamiseks. Karukoosolekutel on põhimõte, et see on koht, kus iga laps saab oma arvamust avaldada ja iga lapse arvamus on tähtis. Ühtegi valet vastust ei ole. Nii kujuneb lastel arusaam, et tema on tähtis ja samamoodi julgus oma arvamust välja öelda ning vajadusel ka enda eest seista või kaaslase kaitseks välja astuda. 
  Karukoosolekutel:
  • lapsed saavad üksteisele lähemal olla;
  • võimalus luua tolerantsi ja vastuvõtlikkust laste vahel;
  • lapsed õpivad üksteist paremini tundma, paranevad suhted;
  • kesksel kohal on laste analüüsi võime arendamine, oma arvamuse avaldamise oskuse harjutamine;
  • väga oluline on, et lapsed pakuvad ise olukordadele lahendusi;
  • on võimalus lahendada koheselt probleemid, mis on rühmas päevakorras.
  Lastemassaaž/ selja peale joonistamine
  Massaaži tehakse muinasjutu saatel, kindlate liigutustega kaaslase seljale. Läbi selle tegevuse õpivad lapsed tegema vahet heal ja halval puudutusel. Massaaž on väga hea võimalus kontakti loomiseks nende laste vahel, kes võib-olla igapäevastes olukordades koos ei mängi. Reeglina satuvad lapsed massaži tegevuses kokku juhuslikult, seeläbi suureneb lastevaheline sallivus. „Keda puudutatakse, seda ei kiusata“
  Läbi mazzaži tegevuste:
  • Lapsed õpivad vahet tegema heal ja halval puudutamisel;
  • lapsed tajuvad üksteisega suuremat lähedust;
  • laste sallivus suureneb;
  • tüdrukute ja poiste vahelised suhted paranevad.

  MTÜ Lastekaitse  teinud õppefilmi  „Kiusamisest vaba lasteaed“ metoodika tutvustamiseks
  Filmivõtted toimusid Suitsupääsupesa lasteaia Sipsikute rühmas, kus jäädvustati Karukoosolek, õpetaja Marilyn Palla tutvustas „Kiusamisest vaba lasteaed metoodikat“ ja oma töökogemusi ning intervjuu andis ka lapsevanem Helina Raal.
  Video on nähtav siit: http://kiusamisestvabaks.ee/lasteaedade-kogemused/
   
  viimati muudetud:23.09.2014